Representantforslag vedrørende evaluering av lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer

Dokument 8:78 S (2009-2010), Innst. 286 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Kjell Ivar Larsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 286 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om evaluering av lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer. Forslaget fikk kun støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2010