Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp

Dokument 8:82 S (2009-2010), Innst. 293 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Øyvind Vaksdal, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 293 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av innstillingen om representantforslaget har Stortinget debattert adgangen for embetsverket til å følge statsråden på reiser som omfatter politiske arrangementer. Mot Fremskrittspartiets stemmer ble det vedtatt å vedlegge representantforslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010