Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009

Meld. St. 21 (2009-2010), Innst. 93 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2010 Innst. 93 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt utenriks- og forsvarskomiteens innstilling angående eksport av forsvarsmateriell i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.02.2011