Representantforslag om å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum

Dokument 8:32 S (2009-2010), Innst. 147 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Ivar Kristiansen, Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.02.2010 Innst. 147 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla eit representantforslag frå Høgre - om å setja ned eit ekspertutval for å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum. Forslaget blei støtta av representantane frå Framstegspartiet, Høgre og Kristelig Folkeparti, og vert lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2010