Representantforslag om lobbyvirksomhet

Dokument 8:14 S (2009-2010), Innst. 179 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.03.2010 Innst. 179 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Venstre om en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor - forslaget ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.03.2010