Endringar i lov om Statens pensjonsfond

Prop. 25 L (2009-2010), Innst. 70 L (2009-2010), Lovvedtak 28 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 70 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig i tråd med Regjeringens tilrådning vedtatt endringer i lov om Statens pensjonsfond. Endringene er hovedsakelig av redaksjonell art.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009