Representantforslag om "datalagringsdirektivet"

Dokument 8:5 S (2009-2010), Innst. 64 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 64 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet implementering i norsk lov av direktiv 2006/24/EF ("datalagringsdirektivet"). Stortinget har, med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vedtatt å legge forslaget ved protokollen, og da med bakgrunn i å avvente Regjeringens behandling av saken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009