Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 31 S (2009-2010), Innst. 58 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2009 Innst. 58 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i bevilgningene på statsbudsjettet for 2009 som følge av at det er inngått ny avtale om arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten. Det er videre vedtatt endringer i bevilgningene som følge av ny organisering i administrasjonen av Siviltjenesten og endring av bevilgning som følge av økte utgifter til søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009