NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet

Dokument 3:15 (2008-2009), Innst. 142 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 142 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet. I rapporten kommer det blant annet frem at arbeidslivssentrene kan utnyttes bedre. Komiteen påpeker i sin innstilling at det kan være behov for en klarere prioritering og målretting av tjenestetilbudet til arbeidslivssentrene, og forutsetter at dette følges opp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2010