Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

Dokument nr. 21 (2008-2009), Innst. 126 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.12.2009 Innst. 126 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapporten og enstemmig vedtatt at den vedlegges protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.01.2010