Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1

St.prp. nr. 98 (2008-2009), Innst. 82 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 82 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen vedtatt utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. Samferdselspakken er en videreføring av samferdselstiltak i Kristiansandsregionen, og vil gi et transportsystem der en lettere kan veksle mellom å vere bilist, kollektivtrafikant og syklist. Prosjekt og tiltak er kostnadsregnet til om lag 1800 mill. kroner, og det legges opp til at 1560 mill. kroner finansieres ved bompenger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009