Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven

Dokument nr. 12:16 (2007-2008), Innst. 276 S (2011-2012)

Hvor er saken nå?

1
Forslag
2
Komite-
behandling
3
Debatt og vedtak
Stortinget har ferdigbehandlet saken.
Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen om språklig fornyelse av Grunnloven. Forslaget ble med 95 mot 69 stemmer ikke bifalt. Stortinget har vedtatt å be Presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle (någjeldende) Grunnloven. De nye versjonene må foreligge slik at de kan fremmes som grunnlovsforslag innen 28. september 2012. Stortinget bør tilstrebe å få vedtatt de to nye utgavene i jubileumsåret 2014.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet
Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg
Voteringsoversikt
Vedtak og henstillinger

Behandling og innstilling

Innstilling ble avgitt den 03.05.2012
Behandlet i Stortinget: 21.05.2012

Se andre saker om samme tema:

Grunnloven
Språk

Følg saken

1 Forslag

2 Komitebehandling

Tildelt komité 13.10.2009
[Sammen med øvrige grunnlovsforslag i perioden]
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Høring: 01.03.2012, Program
Anmodningsfrist: 27.02.2012, kl. 12.00
Saksordfører: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Innstilling avgitt 03.05.2012
Innst. 276 S (2011-2012)

3 Debatt og vedtak

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget