Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven

Dokument nr. 12:15 (2007-2008), Innst. 254 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 254 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen, Inge Lønning, Berit Brørby, Ola T. Lånke og Olav Gunnar Ballo om endringer i Grunnloven §§ 30, 61, 100 og 106 (retting av språklige feil). Forslagene innebærer ingen realitetsendring. Forslaget ble enstemmig bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2010