Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten

Dokument nr. 3:9 (2005-2006), Innst. S. nr. 68 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 68 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjensten. Riksrevisjonens undersøkelse stiller blant annet spørsmål ved om det er tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot kostnadseffektiv drift av ambulanstjenesten. Det påpekes at det i enkelte distrikter er rom for forbedring av responstider og at effektiviteten i sykehusenes akuttmottak kan forbedres. Komiteen sier i sin innstilling at Helse- og omsorgsdepartementet bør legge vekt på å utvikle bedre styringsparametre på akuttområdet. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:9 (2005-2006) Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006