Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 25 (2005-2006), Innst. S. nr. 70 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 70 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bevilgninger på enkelte budsjettkapitler i statsbudsjettet for 2005 for Nærings - og handelsdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005