Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(141 - 160 av 380)

Kultur (4)

Kulturvern (2)

 • Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

  Prop. 65 L (2018-2019), Innst. 333 L (2018-2019), Lovvedtak 86 (2018-2019)

  Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Behandlet: 11.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

  Prop. 99 L (2017-2018), Innst. 67 L (2018-2019), Lovvedtak 15 (2018-2019)

  Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

  Departement: Klima- og miljødepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Behandlet: 05.12.2018

  Lovsak | Lov

Kunst (1)

 • Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

  Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Behandlet: 10.12.2018

  Lovsak | Lov

Landbruk (4)

 • Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

  Prop. 90 L (2018-2019), Innst. 349 L (2018-2019), Lovvedtak 92 (2018-2019)

  Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Reiten, Steinar
  Behandlet: 13.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Prop. 99 L (2018-2019), Innst. 348 L (2018-2019), Lovvedtak 93 (2018-2019)

  Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  Prop. 39 L (2018-2019), Innst. 228 L (2018-2019), Lovvedtak 53 (2018-2019)

  Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 11.04.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60

  Dokument 8:193 L (2017-2018), Innst. 194 L (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60

  Saksordfører: Iversen, Geir Adelsten
  Behandlet: 11.04.2019

  Lovsak | Første behandling

Likestilling (2)

Lokalforvaltning (15)