Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(61 - 80 av 225)

Eskeland, Liv Kari (2)

Fagerås, Mona (2)

Finstad, Jonny (2)

Foss, Ingunn (2)

Frølich, Peter (2)

 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordfører: Frølich, Peter
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger

  Dokument 8:165 S (2017-2018), Innst. 79 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger

  Saksordfører: Frølich, Peter
  Behandlet: 04.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Fylkesnes, Torgeir Knag (2)

Giske, Trond (1)

 • Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom

  Dokument 8:36 S (2018-2019), Innst. 205 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om rett til meningsfull fritid for all ungdom

  Saksordfører: Giske, Trond
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Grande, Arild (1)

Grimstad, Carl-Erik (2)

 • Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

  Dokument 8:8 S (2018-2019), Innst. 247 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

  Saksordfører: Grimstad, Carl-Erik
  Behandlet: 29.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge

  Dokument 8:243 S (2017-2018), Innst. 156 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Elise Bjørnebekk-Waagen og Ingvild Kjerkol om bedre kommunale tilbud til volds- og overgrepsutsatte unge

  Saksordfører: Grimstad, Carl-Erik
  Behandlet: 14.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Grøvan, Hans Fredrik (2)

Gudmundsen, Kent (1)

 • Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

  Dokument 8:130 S (2018-2019), Innst. 404 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

  Saksordfører: Gudmundsen, Kent
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Gulati, Himanshu (3)