Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(61 - 80 av 205)

Eide, Petter (4)

Eidsheim, Torill (1)

Elvenes, Hårek (1)

Engen-Helgheim, Jon (3)

Eskeland, Liv Kari (2)

 • Representantforslag om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

  Dokument 8:55 S (2019-2020), Innst. 219 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 05.05.2020
  Votert: 05.05.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 03.03.2020
  Votert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Fagerås, Mona (2)

Finstad, Jonny (2)

 • Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet

  Dokument 8:74 S (2019-2020), Innst. 271 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Bengt Fasteraune om bedre flytilbud på kortbanenettet

  Saksordfører: Finstad, Jonny
  Debattert: 08.06.2020
  Votert: 08.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om fungerende person- og varetransport i distriktene

  Dokument 8:119 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Sandra Borch om fungerende person- og varetransport i distriktene

  Saksordfører: Finstad, Jonny
  Referert: 02.06.2020

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Foss, Ingunn (2)

Frølich, Peter (2)

Fylkesnes, Torgeir Knag (1)

 • Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Dokument 8:137 S (2018-2019), Innst. 74 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

  Saksordfører: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak