Representantforslag om plan med tiltak for gjenåpning av samfunnet og gjenreising av norsk næringsliv etter pandemien

Dette dokument

  • Representantforslag 176 S (2020–2021)
  • Fra: Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Morten Ørsal Johansen, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
24. mars 2021

Sylvi Listhaug

Hans Andreas Limi

Morten Ørsal Johansen

Sivert Bjørnstad

Bengt Rune Strifeldt