Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge

Innhold

Til Stortinget
20. desember 2016

Kirsti Bergstø

Torgeir Knag Fylkesnes