Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren

Dette dokument

  • Dokument 8:90 S (2015–2016)
  • Dato: 28.04.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, 28. april 2016