Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Åsmund Aukrust, Tone-Helen Toften, Eirik Sivertsen og Magne Rommetveit om tiltak for å redusere klimautslipp

Dette dokument

  • Dokument 8:51 S (2015–2016)
  • Dato: 04.02.2016
  • Sidetall: 5
Til Stortinget
4. februar 2016