Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Martin Henriksen, Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerkol om en styrket innsats mot mobbing i skolen

Dette dokument

  • Dokument 8:38 S (2015–2016)
  • Dato: 12.01.2016
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
12. januar 2016