Stortinget - Møte onsdag den 16. oktober 2019 *

Dato: 16.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.49.