Stortinget - Møte onsdag den 19. juni 2019

Dato: 19.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [23:11:18]

Referat

  • 1. (391) Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet (Dokument 3:12 (2018–2019))

  • 2. (392) Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen (Dokument 3:13 (2018–2019))

    Enst.: Nr. 1 og 2 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 3. (393) Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler (Dokument 4:3 (2018–2019))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen og justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

  • 4. (394) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling (Dokument 8:170 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke. Møtet er hevet.