Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2019

Dato: 14.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.20.