Stortinget - Møte onsdag den 6. mars 2019

Dato: 06.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President:Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Sogn og Fjordane fylke, Steinar Ness, tar nå sete.

Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Arild Grande (A) []: På vegne av representantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Ingvild Kjerkol og meg selv vil jeg legge fram et forslag om bedre oversikt med lønns- og arbeidsvilkår.

Dette er for øvrig det første Dokument 8-forslaget som legges fram med det nye regelverket, hvor stortingsrepresentantene ikke lenger trenger å signere på forslaget. Det er et lite skritt for menneskeheten, men et gigantisk sprang for stortingsrepresentantene. (Latter i salen)

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.