Stortinget - Møte onsdag den 30. januar 2019 *

Dato: 30.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.17.