Stortinget - Møte tirsdag den 6. desember 2016

Dato: 06.12.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.36.