Stortinget - Møte torsdag den 13. oktober 2016

Dato: 13.10.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.17.