Stortinget - Møte mandag den 15. mai 2017

Dato: 15.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.15.