Stortinget - Møte onsdag den 28. januar 2015 kl. 10

Dato: 28.01.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.27.