Stortinget - Møte onsdag den 22. oktober 2014 kl. 10

Dato: 22.10.2014
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.43.