Stortinget - Møte torsdag den 11. februar 2010 kl. 10

Dato: 11.02.2010

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget går da til votering.

I sakene nr. 1 og 2 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.