Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 27. mai 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Tage Pettersen

leder

ordfører