Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. april 2021

Geir Pollestad

Steinar Reiten

leder

ordfører