Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann

Innhold

Til Stortinget
8. mars 2021

Seher Aydar