Innstilling frå justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 26. mars 2020

Lene Vågslid

Jenny Klinge

leiar

ordførar