Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 30. april 2019

Erlend Wiborg

Margret Hagerup

leder

ordfører