Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra næringskomiteen om Handelsnæringen – når kunden alltid har nett

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. april 2019

Geir Pollestad

Terje Aasland

leder

ordfører