Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna, i Nordland

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. november 2018

Helge Orten

Siv Mossleth

leder

ordfører