Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. november 2018

Ketil Kjenseth

Ole André Myhrvold

leder

ordfører