Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2017

Nikolai Astrup

Karianne O. Tung

leder

ordfører