Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest–Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2017

Nikolai Astrup

Åse Michaelsen

leder

ordfører