Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Bård Vegar Solhjell om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 28. mai 2015

Ola Elvestuen

Rigmor Andersen Eide

leder

ordfører