Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 14. april 2015

Ola Elvestuen

Heikki Eidsvoll Holmås

leder

ordfører