6.20 Kap. 281 Felles tiltak for universiteter og høgskoler

6.20.1 Post 75 UNINETT

6.20.1.1 Sammendrag

Regjeringen foreslår å investere i en undersjøisk fiberoptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund. Hensikten med investeringen er å øke kapasiteten på overføring av forskningsdata fra Ny-Ålesund til fastlandet og videre til andre land. En slik utbygging av kapasiteten vil gjøre Svalbard enda mer attraktiv som et internasjonalt forskningssenter, og vil kunne bidra til mer effektiv forskning. Investeringsprosjektet skal iverksettes av UNINETT. Prosjektets kostnadsramme er foreløpig anslått til om lag 60 mill. kroner. De endelige kostnadene for investeringen vil imidlertid ikke fremkomme før det er gjennomført en anbudskonkurranse etter gjeldende regelverk. Det foreslås at bevilgningen økes med 60 mill. kroner.

6.20.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.