5.6.1 Post 78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 151 post 78, og foreslår å redusere bevilgningen med 55 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

55 000 000

fra kr 220 500 000 til kr 165 500 000»