20.19 Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

20.19.1 Post 1 Driftsinntekter

20.19.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 95,523 mill. kroner. Inntektsreduksjonen skyldes de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon.

20.19.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.