18.9.1 Post 70 (Ny) Erstatninger og oppgjør, kan overføres

18.9.1.1 Sammendrag

Enkelte av salgene på Fornebu er gjennomført med klausul om etteroppgjør. Midler til etteroppgjør ble siste gang bevilget i 2006. Deler av etteroppgjørene har imidlertid trukket ut i tid. Det gjenstår nå et oppgjør på 520 000 kroner.

Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 520 000 kroner på posten.

18.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.