15.9.1 Post 1 Gebyr m.m.

15.9.1.1 Sammendrag

Inntektsmulighetene på kap. 4115 post 1 er vurdert på nytt med utgangspunkt i tidspunktet for ikrafttredelse av den såkalte hygiene- og kontrollpakken, samt visse andre forhold. For å sikre realistisk budsjettering foreslås bevilgningen redusert med 20,5 mill. kroner. Reduksjonen gjelder gebyr for kjøttkontroll, gebyr for veterinær grensekontroll og gebyr for oppfølgende tilsyn.

15.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.